Home » Aktualności » Rocznica odzyskania Niepodległości uroczyście obchodzona w naszej szkole

Archiwum

Rocznica odzyskania Niepodległości uroczyście obchodzona w naszej szkole

W dniu 11 listopada 2007r. odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Uczniowie klas IV – VI pod kierunkiem Pań : Doroty Wolskiej, Anety Rzucidło oraz Pana Bartłomieja Biedronia, przypomnieli w formie inscenizacji sytuację Polaków walczących o niepodległość.
Oprawę muzyczną wspomogła instrumentalnie Pani Joanna Jurzysta, natomiast w przygotowaniu dekoracji uczestniczyła również mama jednego z uczniów Pani Anna Smyżeń. Na uroczystość przybyli dyrektor, nauczyciele i uczniowie SP w Zgłobniu
oraz liczne grono mieszkańców
Dyrektor szkoły – Bartłomiej Wisz wystąpił z okolicznościowym przemówieniem :
Szanowni Państwo ! Drogie dzieci !
„Rzeczpospolita, Odrodzona i Niepodległa”: tak nazwał Polskę Wódz Naczelny państwa Józef Piłsudski w depeszy skierowanej 88 lat temu do Prezydenta Stanów Zjednoczonych, do rządów Wielkiej Brytanii, Włoch, Japonii, i Niemiec a także innych państw, kiedy zawiadamiał ich o „powstaniu Państwa Polskiego, niepodległego po 135 latach rozbiorów i przemocy ciążących nad losami Polski”. Państwo to powołano do nowego życia 11 listopada 1918 r. a Sejm specjalnym dekretem ustanowił dzień Świętem Niepodległości.
Dzień ten ma szczególne znaczenie dla nas wszystkich: Polska wróciła na mapę Europy jako niezależne, suwerenne państwo. Wskrzesił Polskę upór, z jakim Naród chciał niepodległości i nie spoczął – mimo tylu zawodów i klęsk aż ją osiągnął. Zwycięstwo pod Warszawą w sierpniu 1920 r. i rozgromienie wojsk bolszewickich ostatecznie zdecydowało o niepodległości. Znaczenie „Cudu nad Wisłą” trafnie scharakteryzował francuski generał Weygand przebywający w Polsce w okresie tamtej wojny.
Powiedział: „Opóźniła ta wojna – o lat dwadzieścia zagrożenie, któremu Zachód stawiał czoło aż do wybuchu II wojny światowej, i że świat zaciągnął w 1920 r. wielki dług wdzięczności dla Polski, która raz jeszcze była przedmurzem cywilizacji chrześcijańskiej”.
Dzisiaj żyjemy w wolnej Polsce. Jeśli można mówić o sprawiedliwości dziejowej to dopełniła się ona począwszy od roku 1989. Zwyciężyła wola naszego narodu, który wybrał drogę demokracji, możemy spokojnie żyć pracować i uczyć się.
W obecnych realiach patriotyzm to nie tylko wzniosłe hasła To jak się wydaje patriotyzm codzienny, spokojny, może zbytnio niezauważalny ale jakże istotny – to szacunek dla małej ojczyzny, poszanowanie dobra wspólnego, dbanie o porządek w szkole, jej otoczeniu, zwracanie uwagi na kulturalne zachowanie, słownictwo, szacunek dla Rodziców, nauczycieli , osób starszych. To dobre słowo w codziennym życiu. Uczmy się patriotyzmu na co dzień. Niech jego właściwe rozumienie towarzyszy nam jak najczęściej – zmieniajmy własne otoczenie, region – zmieniajmy Polskę na lepsze.

Galerię przygotowali Mateusz Kornak, Michał Skoczylas i Adrian Lasota na zajęciach koła informatycznego.