Home » Aktualności » Próbny sprawdzian w klasie VI

Archiwum

Próbny sprawdzian w klasie VI

W piątek 23 listopada 2007 r. od godziny 8.30 uczniowie klasy szóstej przystąpią do pisemnego sprawdzianu kompetencji.
Zewnętrzny sprawdzian kompetencji uczniów klas szóstych na skalę ogólnopolską został po raz pierwszy wprowadzony w roku 2002 .
Wyniki sprawdzianu choć nie mające ( przynajmniej na razie ) konsekwencji dla ucznia przy dalszym wyborze szkoły gimnazjalnej – są znakomitym punktem wyjścia do oceny skuteczności nauczania na pierwszych dwóch etapach kształcenia.
Rezultaty sprawdzianu stanowią ważną informację zarówno dla rodziców, gdyż umiejscawiają ich dzieci w określonym zakresie posiadanych kompetencji, jak i dla kadry pedagogicznej – bowiem pokazują efekty stosowanych metod nauczania.
Dla nauczycieli i dyrektora szkoły diagnoza zewnętrznego sprawdzianu jest istotna z kilku aspektów:
– czy trafnie dobrano program nauczania (i czy odpowiada on zamierzonym potrzebom edukacyjnym)
– czy nauczyciel trafnie dobiera narzędzia bieżącego sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów (odpowiednia selekcja testów )
– czy ocenianie wewnątrzszkolne jest w jak najbliższym stopniu zbieżne z wynikami badania zewnętrznego
– czy wreszcie sam nauczyciel umiejętnie realizował materiał nauczania tak aby uzyskać optymalne przygotowanie uczniów do sprawdzianu kompetencji
Sprawdzian kompetencji uczniów klasy szóstej w całym kraju zostanie przeprowadzony w kwietniu 2008r. Jego wyniki zobrazują poziom kształcenia także w naszej szkole.
Bartłomiej Wisz – dyrektor szkoły