Home » Aktualności » Regulamin konkursu fotograficznego „Festyn w obiektywie”

Archiwum

Regulamin konkursu fotograficznego „Festyn w obiektywie”

  1. Konkurs zatytułowany „Festyn w obiektywie” skierowany jest do wszystkich dzieci ze Szkoły Podstawowej w Zgłobniu oraz ich rodziców.
  2. Na konkurs fotograficzny dzieci przekazują 1 wybrane zdjęcie zrobione podczas pikniku 12 czerwca, na którym uwieczniają spędzany czas.

Zdjęcia należy przekazać drogą elektroniczną na adres email: sp.zglobien@boguchwala.pl

do czwartku 16 czerwca 2016. W temacie maila oraz w nazwie pliku należy napisać – Festyn w obiektywie, imię i nazwisko ucznia. W treści maila proszę podać numer telefonu oraz imię i nazwisko rodzica bądź opiekuna.

  1. Ocenie podlegać będą: pomysłowość, kreatywność, humor, technika. Niedozwolona jest obróbka graficzna zdjęcia.
  2. Prace konkursowe oceniane będą  przez jury w składzie : ( Dyrektor Szkoły, nauczyciel ( informatyk), Przewodniczący Rady Rodziców )
  3. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.
  4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu zakończenia roku szkolnego tj. 24.06.2016 r.
  5. Nagrodzeni uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.
  6. Organizatorem konkursu jest: Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Zgłobniu.
  7. Zgłaszając prace uczestnik (prawny opiekun dziecka) jednocześnie wyraża zgodę na publikowanie zdjęć na stronie internetowej oraz w materiałach związanych z konkursem.
  8. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku uczestnika w artykułach do prasy, stronach internetowych i innych publikacjach (Dz. U. Nr 133 poz. 883).

konkurs-fotograficzny