Home » Aktualności » Przygotowania do wyboru Patrona Szkoły – rozpoczęte

Archiwum

Przygotowania do wyboru Patrona Szkoły – rozpoczęte

Szanowni Państwo ; Nauczyciele, Uczniowie i Rodzice .

Rozpoczynamy działania przygotowawcze w projekcie: „Wybieramy Patrona Szkoły” Wybór patrona szkoły to sprawa najwyższej rangi . Nie może to być wybór przypadkowy, nieuzasadniony. Imię szkoły – patron powinien nawiązywać do historii, dziedzictwa narodowego naszego kraju i cechować się wybitną postawą w wymiarze historycznym i moralnym. Wyboru patrona  Szkoły Podstawowej w Zgłobniu dokonują uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły. Przy dokonywaniu tego niełatwego wyboru wszyscy powinniśmy kierować się tradycjami i dobrem szkoły oraz rolą, jaką odgrywa w środowisku. Szkoła wychowuje przez wszystko, co stanowi szkołę. Nie można, więc zredukować roli wychowawczej szkoły wyłącznie do programów wychowawczych, profilaktycznych czy też różnego rodzaju projektów i akcji. Specyfiką pracy szkoły jest wytwarzanie dóbr duchowych, co wymaga odpowiedniej atmosfery psychicznej. Wychowanie, które jest procesem ciągłym, odbywa się w każdej sytuacji szkolnej. Bardzo pomocnym w procesie wychowania jest oparcie tegoż procesu o wzór osobowościowy patrona bądź patronów szkoły. Wybranie patrona szkoły ma nadać placówce indywidualną tożsamość, ma sprawić, że cała społeczność szkolna będzie miała konkretny wzorzec do naśladowania, dzięki któremu wzbogaci swoją działalność wychowawczą. Ponadto pozwoli pozyskać szkole do współpracy instytucje i osoby związane z patronem oraz wzbogaci szkolne tradycje.

Uwzględniając powyższe założenia proszę o aktywne włączenie się w procedurę wyboru patrona naszej szkoły. Harmonogram działań przygotowawczych znajduje się na naszej stronie internetowej w dziale: „Wybory Patrona”

patron_szkoly