Home » Aktualności » ODDAJ ZUŻYTY TELEFON KOMÓRKOWY, ODBIERZ NOWY APARAT FOTOGRAFICZNY

Archiwum

ODDAJ ZUŻYTY TELEFON KOMÓRKOWY, ODBIERZ NOWY APARAT FOTOGRAFICZNY

W nawiązaniu do międzynarodowej akcji „Sprzątanie Świata – Clean Up the World  2015″zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w V edycji ogólnopolskiej akcji ekologicznej pod hasłem: „ODDAJ ZUŻYTY TELEFON KOMÓRKOWY, ODBIERZ NOWY APARAT FOTOGRAFICZNY”.Celem akcji jest zebrane zużytych lub uszkodzonych telefonów, które zostaną przekazane do profesjonalnego recyklingu. Przypominamy, że zużyte, uszkodzone telefony komórkowe zawierają metale ciężkie takie jak ołów oraz kadm i są zagrożeniem dla naszego środowiska naturalnego, szczególnie wody i gleby.

Akcja trwa do 13 listopada 2015 r. Samorząd Uczniowski przeprowadzi wśród uczniów zbiórkę zużytych, starych telefonów komórkowych bez baterii. Stan techniczny telefonów nie ma żadnego znaczenia. Telefon nie musi być sprawny i może być uszkodzony. Szkoły, które uzyskają najlepsze przeliczniki ilości zebranych kg telefonów do ilości uczniów w szkole i dodatkowo zaproponują ciekawe hasło ekologiczne otrzymają nowoczesne,  atrakcyjne cyfrowe aparaty fotograficzne lub inne nagrody rzeczowe na życzenie zwycięskiej placówki.

Zacznijmy porządkowanie i sprzątanie świata od własnego biurka i otoczenia.
PAMIĘTAJ BĄDŹ EKO!

logo-Clean-Up-the-World