Home » Aktualności » Prymas Tysiąclecia patronem Szkoły Podstawowej w Zgłobniu

Archiwum

Prymas Tysiąclecia patronem Szkoły Podstawowej w Zgłobniu

W minioną sobotę świętowano nadanie Szkole Podstawowej w Zgłobniu imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.

Uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele parafialnym w Zgłobniu pod przewodnictwem biskupa Edwarda Białogłowskiego, podczas której został poświęcony nowy sztandar szkoły. Po zakończeniu mszy uczestnicy uroczystości przy akompaniamencie Orkiestry Dętej z Mogielnicy przemaszerowali na teren szkoły, gdzie została odsłonięta i poświęcona tablica pamiątkowa patrona. Symboliczną wstęgę przecięli: Szef Gabinetu Politycznego Ministra Edukacji Narodowej Urszula Pasieczna, przedstawicielka Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Małgorzata Nowińska-Zgórska, Burmistrz Boguchwały Wiesława Dronka, radny Rady Miejskiej w Boguchwale Tadeusz Kalandyk, asystent posła Wojciecha Buczaka Adam Piorun, członek zarządu Starostwa Powiatowego Tadeusz Pachorek, budowniczy szkoły Marian Adamczyk, przewodnicząca Rady Rodziców Patrycja Pruchnik-Opalińska oraz dyrektor Bartłomiej Wisz.

Dalcze uroczystości odbyły się w sali gimnastycznej szkoły, w których udział wzięły także poczty sztandarowe z zaprzyjaźnionych placówek oświatowych: Szkoły Podstawowej nr 1 w Niechobrzu im. Króla Władysława Jagiełły, Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Nosówce, Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie im. Prymasa Tysiąclecia oraz poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zgłobniu. Wśród gości pojawili się także przedstawiciele duchowieństwa, radni Rady Miejskiej, przedstawiciele władz powiatowych, dyrektorzy placówek oświatowych z terenu gminy, nauczyciele, przedstawiciele związków zawodowych pracowników oświaty, absolwenci szkoły oraz mieszkańcy Zgłobnia. Listy gratulacyjne przesłali także prof. Aleksander Bobko – Senator RP i sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz poseł Krystyna Wróblewska.

Akt nadania imienia szkole wręczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguchwale Wiesław Kąkol. Następnie na drzewcu sztandaru pamiątkowe gwoździe umieścili fundatorzy: w imieniu Gminy Boguchwała burmistrz Wiesław Dronka, w imieniu społeczności szkolnej i mieszkańców dyrektor Bartłomiej Wiesz oraz sołtys Łukasz Hudzik, w imieniu rodziców Patrycja Pruchnik-Opalińska, prezes Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała Leszek Kalandyk, członek Rady Nadzorczej Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska Danuta Długosz, przedstawicielka Banku Spółdzielczego w Niechobrzu Iwona Rzepka, Mariusz Małecki z NZOZ „Sokrates” w Zgłobniu oraz przedstawiciel Firmy „Dreweko” Leszek Chmiel. Następnie sztandar został przekazany uczniom, którzy złożyli uroczyste ślubowanie.

Wybór patrona przez całą szkolną społeczność jest bardzo ważną decyzją, ponieważ wiąże się z uznaniem jego drogi oraz poglądów za wzór w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Wybór Kardynała to powód do radości i dumy, ale także zobowiązanie do pielęgnowania pamięci o tak wielkim człowieku – podkreślał w przemówieniu burmistrz Wiesław Dronka. Uroczystości zakończył montaż słowno-muzyczny uczniów szkoły oraz występ chóru ze Zgłobnia, a zebrani goście mogli obejrzeć galerię zdjęć prezentującą historię placówki, wystawę prac artystycznych poświęconych szkole, jak również wystawę zdjęć urodzonego w Zgłobniu Tadeusza Nalepy.

Sobotnie uroczystości były zwieńczeniem rocznej pracy lokalnej społeczności. We wrześniu 2016 roku dyrektor Bartłomiej Wisz wraz z Radą Pedagogiczną opracował procedurę wyboru patrona placówki. Do aktywizacji w działaniach zachęcano uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników obsługi szkoły oraz mieszkańców Zgłobnia. W finalnym etapie procedury znalazły się kandydatury Marii Skłodowskiej-Curie, Mikołaja Kopernika, Janusza Korczaka, Henryka Sienkiewicza i Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wiosną bieżącego roku przeprowadzono wybory patrona szkoły, którym został Kardynał Wyszyński. 31 sierpnia 2017 roku Rada Miejska w Boguchwale podjęła jednogłośnie uchwałę o nadaniu placówce imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wybitny Polak, duchowny, dyplomata i mąż stanu jest bowiem trudnym wzorem do naśladowania. Przybliżanie jego postaci, życiorysu i drogowskazów, którymi się kierował będzie teraz zadaniem pedagogów i wychowawców – mówi dyrektor Bartłomiej Wisz.009_h

026_c