Home » 6-LATKI » Projekt edukacyjny „Wszechświat” w klasie 0

Archiwum

Projekt edukacyjny „Wszechświat” w klasie 0

Od kilku tygodni uczniowie z klasy 0 realizowali projekt edukacyjny pt.”Wszechświat”, którego celem było uświadomienie dzieciom jak ważny jest kosmos i astronomia dla każdego człowieka. Uczestnicy projektu zdobyli wiedzę z zakresu wielu zagadnień: zaznajomili się z mapą, globusem, Układem Słonecznym, uświadomili sobie rolę Słońca, Księżyca oraz gwiazd. Poznali postać Mikołaja Kopernika i jego naukowe odkrycie, zapoznali się z znanymi zdobywcami kosmosu. Wszystkie te zagadnienia były przekazywane dzieciom poprzez organizację ciekawych zajęć, konkursów, obserwacji, działań plastycznych, do których zaproszeni zostali również rodzice. W ramach projektu dzieci oglądały filmy, prezentacje multimedialne, korzystały z zasobów platformy edukacyjnej „Eduscience”, przeglądały albumy, atlasy, fotografie przedstawiające Układ Słoneczny, gwiazdy, stacje kosmiczne oraz ciała niebieskie. Swoje spostrzeżenia i odczucia odzwierciedlały w formie prac plastycznych. Wykonały papierowe rakiety, kolorowe ilustracje kosmosu a z masy papierowej zrobiły modele planet, które występują w Układzie Słonecznym. Nauczyły się piosenki pt.”Lot kosmiczny”. W czasie zajęć terenowych uczestnicy projektu obserwowali niebo w okolicy szkoły, porównywali położenie Słońca w zależności od pory dnia. Badali zjawisko cienia, jaki rzucają różne przedmioty w zależności od kąta padania Słońca. Rodzice wspólnie z dziećmi obserwowali wieczorne niebo, aby później narysować konstelacje gwiazd i faz Księżyca. Na zakończenie wspólnie z rodzicami została wykonana wspaniała rakieta, dzięki której dzieci wyobrażały sobie, że lecą w podróż kosmiczną i badają różne planety. Podsumowaniem wszystkich działań był udział dzieci w quizie wiedzy o wszechświecie. Ten projekt był naprawdę kosmiczny!!!