Home » Aktualności » Konkurs dla klas I – III ,,MAM WZOROWY ZESZYT ‘’

Archiwum

Konkurs dla klas I – III ,,MAM WZOROWY ZESZYT ‘’

W trosce o podniesienie poziomu estetyki pisma zorganizowano w klasach młodszych konkurs pt,, Mam wzorowy zeszyt”. Komisja brała pod uwagę ogólną estetykę zeszytu, poprawność graficzną i ortograficzną pisma. W pierwszym etapie zwycięzcami zostali:

Marlena Chmiel – klasa Ia

Maksymilian Ziomek – klasa Ib

Karol Miłek – klasa II

Oliwer Pizło – klasa III