Home » Aktualności » Pocztówka do Pana Sienkiewicza

Archiwum

Pocztówka do Pana Sienkiewicza

W listopadzie i grudniu nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiej akcji pod hasłem „Pocztówka do Pana Sienkiewicza”. Akcja ta zorganizowana została przez Bibliotekę Pedagogiczną Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim we współpracy i pod patronatem Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej. Ma ona na celu popularyzację wiedzy o życiu i twórczości noblisty, odkrywanie i promocję dziedzictwa pisarza, inspirowanie uczniów do twórczej pracy i rozwijanie zdolności plastycznych i literackich. W akcji przeprowadzonej w naszej szkole wzięli udział wszyscy uczniowie. Wykonali oni w ramach godzin wychowawczych pocztówki inspirowane życiem bądź twórczością Henryka Sienkiewicza. Pocztówki te zostały opisane i wysłane do Muzeum Henryka Sienkiewicza. Miło nam, że mogliśmy  również w ten właśnie sposób zaangażować się w obchody Roku Henryka Sienkiewicza, który zainicjowało w naszej szkole wspólne czytanie powieści sienkiewiczowskich na początku września. Koordynatorami akcji były panie: Agata Król-Drzał i Krystyna Miłek.