Home » Aktualności » Akcja Góra Grosza

Archiwum

Akcja Góra Grosza

Przełom listopada i grudnia jest dla nas czasem niezwykłym. W tym okresie w wielu szkołach i przedszkolach odbywa się wielkie usypywanie Góry Grosza. Nasza szkoła już po raz kolejny przyłączyła się do tej akcji. Niejeden z uczniów usypuje Górę Grosza , niejeden z nauczycieli mocno zachęca do zbiórki pieniędzy na szczytny cel. Od lat pozostaje on niezmienny – pomoc dzieciom, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się we własnym domu rodzinnym. Każdy przynosi tyle, ile może. Decyzje o wrzuceniu drobnej monety są ważną lekcją empatii i otwartości na pomoc drugiej osobie. Pokazują, że widząc słuszny cel potrafimy się zjednoczyć i wiele zdziałać. Za przeprowadzenie akcji w naszym liceum odpowiedzialny był Samorząd Uczniowski, a jej koordynatorem  jest p. Krystyna Miłek.

xvii-gora-grosza-1024x427