Home » Aktualności » Plan zamówień publicznych na rok 2018

Archiwum

Plan zamówień publicznych na rok 2018

Zgłobień, 23.01.2018 r.
OGŁOSZENIE

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018 Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zgłobniu zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1579), informuje że nie przewiduje się w 2018 roku przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których wartość przekracza równowartość kwot wskazanych w art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

dyrektor szkoły
Bartłomiej Wisz

ogloszenie1