Home » Aktualności » Piknik naukowy

Archiwum

Piknik naukowy

W dniu 18 kwietnia 2016 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Zgłobniu wzięli udział w pikniku naukowym zorganizowanym w ramach programu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności  „PROJEKTOR – wolontariat studencki”. W ramach przedsięwzięcia odbyły się zajęcia z przybliżające tajniki takich dyscyplin naukowych jak: kryminalistyka, chemia oraz ratownictwo medyczne.W ramach zajęć z kryminalistyki uczniowie dowiedzieli  się jak pracuje technik kryminalistyki na miejscu zdarzenia. Poznali  takie dziedziny jak: daktyloskopia, chelioskopia, traseologia, mechanoskopia czy też balistyka. Podczas zajęć uczniowie mieli możliwość ściągania odcisków palców z różnych powierzchni za pomocą proszków daktyloskopijnych oraz tworzenia własnych kart odcisków palców i dokonania analizy linii papilarnych za pomocą lupy. Podczas zajęć z chemii prowadzone były różne pokazy doświadczeń chemicznych  prezentowanych przez wolontariuszy, a także odbyły się warsztaty, na których uczniowie samodzielnie wykonywali pewne doświadczenia. Z kolei podczas zajęć z pierwszej pomocy dzieci dowiedziały się nie tylko czym jest pierwsza pomoc, kiedy należy ją zastosować czy też ile należy wykonywać uciśnięcia klatki piersiowej u osoby z zatrzymaniem krążenia, ale przede wszystkim mogli praktycznie sami to przećwiczyć na różnych fantomach oraz nauczyć się układać  poszkodowanego w pozycji bezpiecznej.
Mamy nadzieję , że zajęcia przygotowane przez wolontariuszy pokazały, że nauka potrafi być fascynująca  i ciekawa.

Bardzo dziękujemy studentom za przygotowanie interesujących zajęć i mamy nadzieję, że wkrótce będziemy mogli uczestniczyć w kolejnych tego rodzaju atrakcyjnych pokazach.