Home » Aktualności » PASOWANIE NA CZYTELNIKA

PASOWANIE NA CZYTELNIKA

Do tradycji Biblioteki w Zgłobniu należy coroczne uroczyste pasowanie na czytelnika Biblioteki Szkolnej i Publiczne . Takie pasowanie odbyło się w dniu 12.05.2015 w Szkole Podstawowej. 30 dzieci złożyło uroczyste  przyrzeczenie. Mali czytelnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i piękne książeczki popularno – naukowe wręczone przez dyr. p. Bartłomieja Wisza i dyr. GBP p. Ewę Śliwę.

Dzieci z klasy I odświętnie ubrane recytowały wiersze o książkach. Pracownicy Biblioteki dołożą wszelkich starań aby to miejsce kojarzyło się dzieciom z bezpieczeństwem, przyjaznym i baśniowym światem .