Home » Aktualności » Ogólnopolski Sprawdzian Trzecioklasisty

Archiwum

Ogólnopolski Sprawdzian Trzecioklasisty

Dnia 10 kwietnia 2014 r. o godzinie 9.00 w naszej szkole odbył się Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty. Tego dnia uczniowie klasy III odświętnie ubrani i z dobrymi humorami zjawili się w szkole.Dzieci w klasie powitał Pan Dyrektor Bartłomiej Wisz, wychowawczyni Renata Wójcik oraz…. Bratek, filmowa postać, która opowiedziała dzieciom o zasadach sprawdzianu. Wspólnie z Bratkiem uczniowie i nauczyciele wykonali ćwiczenia rozluźniające, uspokajające oraz relaksacyjne.

Do sprawdzianu przystąpiło 23 uczniów z klasy III. Test składał się z dwóch części: polonistycznej i matematycznej. Pierwsza część sprawdzała umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz umiejętność tworzenia samodzielnych tekstów. Arkusz z edukacji polonistycznej zawierał 12 zadań, z czego 8 z nich to zadania zamknięte.

Druga część to arkusz matematyczny, który składał się z 14 zadań – 4 z nich to zadania otwarte. W arkuszu znajdowały się podstawowe zagadnienia geometryczne   i zadania rachunkowe. Na rozwiązanie każdego z arkuszy dzieci miały 45 minut. W sumie z każdego arkusza uczniowie będą mogli zdobyć po 20 punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w Ogólnopolskim Sprawdzianie Kompetencji Trzecioklasisty 2013 wynosi zatem 40.

Sprawdzian trzecioklasistów ma pozwolić uczniom na sprawdzenie swoich umiejętności oraz zapoznanie się z ich słabymi i mocnymi stronami. Ma również dostarczyć informacji na temat poziomu wiedzy i umiejętności na tym etapie nauczania. Test trzecioklasisty ma także za zadanie zapoznanie dzieci z formułą egzaminacyjną, co ma im ułatwić w przyszłości przystąpienie do testu szóstoklasisty.

Czekamy z niecierpliwością na wyniki! Mamy nadzieję, że będą jak najlepsze!