Home » Aktualności » Cyfrowa Szkoła – spotkanie „Sieci 71”

Cyfrowa Szkoła – spotkanie „Sieci 71”

W dniu 20.09.2013r. odbyło się w Szkole Podstawowej w Zgłobniu  trzecie spotkanie „Sieci 71”, realizowane w ramach projektu „Cyfrowa Szkoła”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele następujących szkół: Szkoły Podstawowej nr 22 w Rzeszowie, Szkoły Podstawowej w Zabratówce, Szkoły Podstawowej w Dynowie oraz reprezentacja nauczycieli naszej szkoły.

Spotkaniu przewodniczyła pani Renata Matsili – opiekun wymienionych szkół z ramienia Centrum Edukacji Obywatelskiej. Spotkanie rozpoczęło się w obecności pana Bartłomieja Wisza – dyrektora szkoły, który przywitał zaproszonych gości, a następnie nauczyciele uczestniczący w  spotkaniu wymieniali się doświadczeniami zebranymi podczas realizacji pilotażowego, rządowego projektu „Cyfrowa Szkoła”. Głównym założeniem projektu było rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Konsultacje i wymiana doświadczeń w pracy z projektem poszerzyły naszą wiedzę i przełożą się na dalszą pracę, gdyż zdecydowaliśmy się na uczestnictwo w kolejnym etapie programu „ Cyfrowej Szkoły”.

Spotkanie „Sieci 71″przebiegło w bardzo miłej atmosferze i oprawie. Zauważyli to zaproszeni goście chwaląc nas na blogu- „…przybyłam, zobaczyłam, zachwyciłam (się:)…”