Home » Aktualności » IV Gminny Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II rozstrzygnięty

Archiwum

IV Gminny Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II rozstrzygnięty

29 kwietnia 2009 r. w Szkole Podstawowej w Zgłobniu odbył się IV Gminny Konkurs Wiedzowy o Janie Pawle II pod hasłem „Nie lękajcie się…”. Zorganizowany został dla uczniów szkół podstawowych gminy Boguchwała. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Świadczy o tym fakt, iż zgłosiło w nim swój udział aż 7 zespołów. Każdą szkołę reprezentowała grupa trzyosobowa, albowiem uczestnicy musieli się zmierzyć z wieloma różnorodnymi konkurencjami. Pierwsza konkurencja polega na wykazaniu się znajomością biografii Jana Pawła II. Uczniowie poradzili sobie znakomicie z tym niełatwym zadaniem.
Kolejna konkurencja to recytacja przygotowanego wiersza z twórczości Jana Pawła II.
Następnie uczestnicy zaprezentowali wybrane hasło zawierające słowa Ojca Świętego.
Kolejne zadanie polegało na rozpoznaniu nazwy miasta na podstawie wygłoszonej homilii przez Papieża. Ostatnia konkurencja wzbudziła wiele radości, należało zjeść na czas kremówkę.
Jury w składzie: ks. Stanisław Boratyn- proboszcz parafii w Lutoryżu, ks. Stanisław Zimny- proboszcz parafii w Mogielnicy oraz ks. Paweł Białek- wikary w parafii Boguchwała skrupulatnie oceniało poszczególne zadania, przyznając następujące nagrody i wyróżnienia:
I Miejsce – Szkoła Podstawowa w Boguchwale
opiekun – ks. Paweł Białek
uczestnicy:
Oliwia Szuba
Oliwia Kozik
Joanna Woźniak
I Miejsce – Szkoła Podstawowa w Mogielnicy
opiekun – p. Zofia Iwińska i p. Małgorzata Wróbel
uczestnicy:
Magdalena Kopacz
Patryk Cioch
Damian Deszczak
II Miejsce – Szkoła Podstawowa w Nosówce
opiekun – p. Małgorzata Król
uczestnicy:
Natalia Lelek
Patrycja Kwaśny
Justyna Buda
II Miejsce – Szkoła Podstawowa w Zgłobniu
opiekun – p. Marta Pączek
uczestnicy:
Marta Skoczylas
Karolina Toś
Sylwia Antas
III Miejsce – Szkoła Podstawowa w Zarzeczu
opiekun – p. Karolina Miśta
uczestnicy:
Aleksandra Soboń
Martyna Dudek
Dominika Rutka
Wyróżnienie – Szkoła Podstawowa w Racławówce
opiekun – p. Elżbieta Kręgielewska
uczestnicy:
Zuzanna Hudzicka
Aleksandra Janowska
Paulina Ziemniak
Wyróżnienie – Szkoła Podstawowa w Lutoryżu
opiekun – p. Marta Ryb
uczestnicy:
Joanna Kocurek
Sara Szymczak
Ewelina Cop
Uczniowie biorący udział w Konkursie wykazali się bardzo rozległą wiedzą o Janie Pawle II, umiejętnościami recytatorskimi, talentem plastycznym oraz znajomością homilii Papieża.
Uroczystość, którą otworzył pan dyrektor Bartłomiej Wisz, uświetnili swą obecnością Pan dyrektor ZEASiPO mgr Leszek Kalandyk, Pan Jan Lis- Sołtys, Pan Tadeusz Kalandyk- Radny Sołectwa Zgłobień, Pani Jadwiga Kocoń- przewodnicząca Rady Rodziców w SP Zgłobień. Serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom, nauczycielom dziękujemy za wkład pracy w przygotowanie swoich uczniów do konkursu.
Podziękowania kierujemy również do członków jury za poświęcony nam czas i współpracę w miłej atmosferze. Wszystkich zapraszamy za rok !
Agata Płaza i Renata Wójcik