Home » Aktualności » Projekt edukacyjny „Eduscience”

Archiwum

Projekt edukacyjny „Eduscience”

Szkoła Podstawowa w Zgłobniu znalazła się w gronie 11 szkół podstawowych z województwa podkarpackiego , które wezmą udział w jednym z najbardziej znaczących projektów edukacyjnych w Polsce ( największym spośród projektów innowacyjnych z zakresu edukacji przyrodniczej ) prowadzonym przez Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk.  Celem projektu jest podniesienie kompetencji uczniowskich w zakresie nauk matematyczno- przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii – EDUSCIENCE.

 Dzięki uczestnictwu w Projekcie nasza szkoła otrzyma:

· tablicę interaktywną z oprogramowaniem

· zestaw do monitoringu przyrodniczego

· dostęp do platformy e-learningowej

· dostęp do materiałów multimedialnych

· możliwość wycieczki do instytutów naukowych

· możliwość udziału w festiwalach i piknikach naukowych

· dostęp do transmisji on-line ze Spitsbergenu.

Projekt będzie realizowany od nowego roku szkolnego tj. od 01.09.2012r. do 30.11.2014r. Adresatami projektu będą uczniowie klas IV-VI.

Osobą nadzorują prawidłową realizację Projektu z ramienia dyrektora szkoły będzie Administrator  – p mgr Renata Wójcik ściśle współpracujący  z Koordynatorem Wojewódzkim. Ponieważ będzie on odpowiedzialny za sprawne funkcjonowanie platformy na poziomie Szkoły, w dniach 23- 24.05.2012r. weźmie udział w szkoleniu dla „Administratorów platformy e- learningowej”, które odbędzie się w Krakowie.

To drugi ważny projekt edukacyjny w którym Szkoła Podstawowa w Zgłobniu weźmie udział wraz z początkiem roku szkolnego. Wcześniej placówka została zakwalifikowana do programu pilotażowego w ramach „Cyfrowej Szkoły”

edu