Home » O szkole »

 
 

Klasy I – VIII

 

Archiwum

Nasi Wychowawcy w roku szkolnym 2021/2022

 

Klasa 1 – Pani mgr Agata Świder

Klasa 2 – Pani mgr Agata Płaza

Klasa 3 – Pani mgr Bogumiła Dąbrowska

Klasa 4 -Pani mgr Bożena Drozdowska-Wnęk

Klasa 5 – Pani mgr   Karolina Majdzińska-Nowak

Klasa 6 – Pani mgr Agata Król-Drzał

Klasa 7 -Pani mgr Krystyna Miłek

Klasa 8 – Pani mgr Magdalena Fritz