Home » O szkole »

 
 

Biblioteka

 

Archiwum

Czas pracy Pani K. Miłek w  bibliotece szkolnej-wtorek 12.35-13.20

PASOWANIE NA CZYTELNIKA

Do tradycji Biblioteki w Zgłobniu należy coroczne uroczyste pasowanie na czytelnika Biblioteki Szkolnej i Publicznej. Takie pasowanie odbyło się w dniu 12.05.2015 w Szkole Podstawowej. 30 dzieci złożyło uroczyste  przyrzeczenie. Mali czytelnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i piękne książeczki popularno – naukowe wręczone przez dyr. p. Bartłomieja Wisza i dyr. GBP p. Ewę Śliwę. Dzieci z klasy I odświętnie ubrane recytowały wiersze o książkach. Pracownicy Biblioteki dołożą wszelkich starań aby to miejsce kojarzyło się dzieciom z bezpieczeństwem, przyjaznym i baśniowym światem .

LEKCJA BIBLIOTECZNA

W piątek 8 maja dzieci z klasy 0 uczestniczyły w lekcji bibliotecznej zorganizowanej przez p. J. Rosół z Publicznej Biblioteki w Zgłobniu. Spotkanie miało na celu zapoznanie dzieci z biblioteką, omówienie zasad korzystania z niej, a przede wszystkim pobudzenie zainteresowania książką. Uczestnicy zajęć dowiedzieli się, jaką drogę przebywa książka, aby można ją było wypożyczać, a także jak należy się z nią obchodzić. Wszystkim dzieciom bardzo spodobały się kolorowe i bogato ilustrowane bajeczki. Każdy uczeń wyszedł z biblioteki nie tylko z uśmiechem na twarzy, lecz także z zakładką do książki otrzymaną na pamiątkę.