Home » Aktualności » Żywa lekcja przyrody w „WIELKIM LESIE”

Archiwum

Żywa lekcja przyrody w „WIELKIM LESIE”

Uczniowie naszej szkoły  ( klas 6 i 5 ) pod opieką wychowawców p. B. Drozdowskiej-Wnęk  i p. A. Król-Drzał w dniu 21 kwietnia uczestniczyli w niezwykłej lekcji przyrody połączonej z aktywnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu w Woli Zgłobieńskiej. Głównym celem wycieczki był udział w akcji ekologicznej pod hasłem:  „I ty posadź drzewo” w związku ze zbliżającym się  „Międzynarodowym Dniem  Ziemi”. Po dotarciu na miejsce, zostaliśmy zaproszeni przez pana Tomasza Oparowskiego – podleśniczego Leśnictwa Wola Zgłobieńska do Domu Myśliwego, gdzie podziwialiśmy wystawę poroży dzikich zwierząt. Następnie Pan Tomasz pomógł nam w sprawnym przeprowadzeniu akcji sadzenia drzew . Leśniczy cierpliwie wyjaśniał jak prawidłowo posadzić młode sadzonki świerka oraz  jak rozpoznać różne gatunki drzew iglastych i liściastych biorąc pod uwagę pokrój drzewa oraz wygląd kory.

Kolejnym punktem programu był ciepły posiłek – pyszna kiełbaska z grilla.  Zaznaczyć należy, że pogoda w tym dniu była znakomita. Pełni energii, uśmiechnięci oraz zadowoleni z efektów swojej pracy uczniowie udali się do domów.

Mamy nadzieję, że podjęte działania przyczynią się do  zaszczepienia młodym ludziom poczucia współodpowiedzialności za najbliższe środowisko oraz rozbudzą wrażliwość na otaczający świat. Dzięki akcji sadzenia drzew uczniowie przyczynili się osobiście do ochrony fauny i flory leśnej.

Serdecznie dziękujemy p. Ryszardowi Jaksanowi oraz p. Anecie Jaksan za pomoc przy organizacji grilla.