Home » Aktualności » Zdobyliśmy „Kompetencje na szóstkę”!

Archiwum

Zdobyliśmy „Kompetencje na szóstkę”!

W tym roku szkolnym klasa IV i VII przystąpiły do programu Kompetencje na szóstkę, który był organizowany przez Fundację Uniwersytet Dzieci. Dzięki udziałowi w programie uczniowie rozwijali kompetencje społeczne (kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość). Kształcili także umiejętność krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania.

Realizacja zadań , jakie stanęły przez uczestnikami ,wymagała od nich opanowania umiejętności  dobrej komunikacji  i współpracy w grupie, nawiązywania relacji, planowania i dzielenia się zadaniami.

W ramach  programu  nasi uczniowie pod kierunkiem wychowawczyń – Magdaleny Fritz i Agaty Król – Drzał zrealizowali wspólnie ciekawe przedsięwzięcie – ich zadaniem było zbudowanie z różnorakich materiałów robota, który służyłby pomocą człowiekowi. Każda grupa wykazała się niezwykłą kreatywnością, bo powstały: pies–robot, wielofunkcyjny ochroniarz, robot – pomocnik, elektroniczny kot. Konstrukcje zostały wystawione na korytarzu, gdzie wzbudziły sporą sensację wśród innych uczniów.

Po zrealizowaniu wszystkich zadań i cyklu lekcji klasa IV i VII otrzymały specjalne dyplomy potwierdzające nabyte przez nich umiejętności. Gratulujemy!!!robot 3

roboty

robot

agata-krol-drzal-kompetencje-na-szostke-ii-dyplom-1523822293

Dyplom Kliknij