Home » Aktualności » Zarządzenie Dyrektora Szkoły

Archiwum

Zarządzenie Dyrektora Szkoły

ZARZĄDZENIE NR 9 /2021/22

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ w ZGŁOBNIU
z dnia 15.12. 2021 r.
w sprawie wprowadzenia w Szkole Podstawowej w Zgłobniu nauczania zdalnego

§ 1.

W związku z decyzją Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Wprowadzam w Szkole Podstawowej w Zgłobniu od dnia 20.12.2021 r. nauczanie zdalne,
dla klas I – VIII do dnia 07.01.2021r.
§ 2.
Zobowiązuję wszystkich pracowników Szkoły do zapoznania się z:
– harmonogramem zajęć zdalnych,
– Procedurą bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19,
oraz do ich przestrzegania i stosowania.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20.12.2021 r.