Home » Aktualności » Zapraszamy do konkursu!

Archiwum

Zapraszamy do konkursu!

W ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 został ogłoszony Konkurs „Osobistości pogranicza” kierowany do młodzieży szkolnej. Zadaniem uczestników jest napisanie samodzielnego tekstu o wyjątkowej postaci z obszaru objętego Programem, która połączyła nasze narody, wniosła wkład w historię i kulturę bądź miała znaczący wpływ na obszar Programu poprzez swoje życie lub działalność. Obszar objęty Programem PBU – pogranicze Polski, Białorusi i Ukrainy, ma długą i wyjątkową wspólną historię naznaczoną wieloma zwrotami akcji. Pochodzi stąd wiele wybitnych osobistości, które wywarły silny wpływ na sprawy regionalne, narodowe i przeszły do historii. Niektóre z nich, jak Tadeusz Rejtan, Napoleon Orda, Ignacy Łukasiewicz, stały się również inspiracją dla projektów finansowanych w ramach Programu.

125963726_763315127586091_1911502629852367630_n