Home » Aktualności » Zamykamy archiwalną stronę internetową szkoły

Archiwum

Zamykamy archiwalną stronę internetową szkoły

Informujemy , iż w najbliższych dniach zostanie zablokowany dostęp do archiwalnej strony internetowej szkoły : www.sp.zglobien.com.pl . Wszelkie materiały z lat 2006-2013 zostały zarchiwizowane i stanowić będą materiał do publikacji w przyszłości Kroniki Szkoły