Home » Aktualności » Zakończenie roku szkolnego – procedury i organizacja dnia

Archiwum

Zakończenie roku szkolnego – procedury i organizacja dnia

Załącznik nr1 do Zarządzenia Dyrektora szkoły

z dnia 19 czerwca 2020r.

 

PROCEDURA ORGANIZACJI ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

w  Szkole Podstawowej w Zgłobniu  dla oddziałów klas I-VIII

 

 1. ZALECENIA ZWIĄZANE Z WYTYCZNYMI SANITARNYMI :

 

 1. Nauczyciele , pracownicy obsługi szkoły i uczniowie na terenie szkoły przebywają w maseczkach lub przyłbicach. Wyjątkiem są przemawiające na forum osoby, wyłącznie na czas przemówienia.
 2. Zachowywany jest dystans między osobami (2 metry)
 3. Uczniowie do budynku szkoły wchodzą pojedynczo, wejściem od strony Sali gimnastycznej ,zgodnie z ustalonym harmonogramem czasowym.
 4. Uczeń przy wejściu dezynfekuje ręce, poddaje się kontroli temperatury ciała, następnie przechodzi do sali gimnastycznej
 5. Odbiór świadectw i ew. nagród następuje sprawnie według zalecanego czasu ( około 2-5 minut na 1 ucznia )
 6. Po odebraniu dokumentów i wyjściu z sali uczeń kieruje się do wyjścia wskazanego przez wychowawcę lub obsługę szkoły ( wyjście z budynku szkoły drzwiami od strony sali gimnastycznej )
 7. Z uwagi na reżim sanitarny i bezpieczeństwo osób przebywających w tym samym czasie na terenie szkoły – rodzice/opiekunowie uczniów oczekują na zewnątrz budynku szkoły zachowując odpowiedni dystans i wskazania wynikające z zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego ( zalecenia dostępne na gov.pl )
 8. Odbiór świadectw szkolnych przez uczniów we wskazanym terminie jest dobrowolny.
 9. W razie braku odbioru świadectwa przez ucznia we wskazanym terminie rodzic zobowiązany jest do uzgodnienia z wychowawcą nowego terminu odbioru.
 10. Wyjście z sali gimnastycznej na zakończenie następuje przez boczne drzwi obok szatni WF.
 11. Po każdej grupie następuje przerwa ok 15 min, gdy sala jest wietrzona i dezynfekowana przez obsługę szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. SCHEMAT ORGANIZACYJNY

 Czwartek 25.06.2020

 1. 8:00 Msza Święta dla uczniów z całej szkoły z zachowaniem reżimu sanitarnego
  1. – odpowiednie odstępy,
  2. – dezynfekcja rąk
  3. – maseczki.
 2. Po zakończeniu mszy spotkanie w szkole dla klasy 7 i 8 na sali gimnastycznej lub przy sprzyjającej pogodzie przed budynkiem szkoły od strony głównego wejścia. Uroczyste rozdanie świadectw i pożegnanie klasy 8.
 3. Pozostali uczniowie udają się do domów pod opieką rodziców

 

 

PIĄTEK  26.06.2020 r.

 1. Organizacja zakończenia roku szkolnego NIE PRZEWIDUJE zarówno uroczystej akademii jak i części oficjalnej z udziałem ogółu społeczności szkolnej dla klas I-VI.
 2. 8.00 początek wydawania świadectw i ew. nagród dla uczniów przez Wychowawców w sali gimnastycznej
 3. Pracownik obsługi szkoły reguluje czas wejścia i wyjścia ucznia z sali i jest odpowiedzialny za dopilnowanie porządku i bezpieczeństwa sanitarnego względem uczniów oczekujących na odbiór świadectw.
 4. Wychowawcy klas tak organizują czas przyjścia dzieci aby liczba osób w pomieszczeniu nie przekraczała dopuszczalnych norm i zaleceń GIS.
 5. W tym samym czasie po odbiór świadectw (według ustalonego HARMONOGRAMU CZASOWEGO) na teren szkoły przybywają uczniowie maksymalnie jednego oddziału klasowego

 

 1. Obowiązkiem Wychowawców klas jest skoordynowanie z innymi harmonogramu czasowego swojego oddziału klasowego z uwzględnieniem następującej kolejności :

– godzina 8.00 rozpoczęcie wydawania świadectw i nagród dla uczniów oddziału

– 9:00 klasa II

10:00 klasa III

-11:00 klasa IV

12:00 klasa V

13:00 klasa VI

Grzegorz Kowal

Dyrektor SP w Zgłobniu