Home » Aktualności » Zakończenie roku szkolnego 2022/23Rozpoczęcie zakończenia roku szkolnego nie mogło się obejść bez wzruszeń i radości. Dyrektor Grzegorz Kowal serdecznie pogratulował wszystkim uczniom sukcesów w nauce oraz zaangażowania w trudzie edukacyjnym. Podkreślił, jak dumni są wszyscy nauczyciele ze swoich wychowanków i podziękował im za ich zaangażowanie w procesie nauczania. Po powitaniu przez pana dyrektora nastąpiła część artystyczna akademii. Uczniowie w niezwykle poruszający sposób podziękowali swoim nauczycielom, słowem, piosenką i tańcem. Wzruszenie było widoczne na twarzach obecnych. Uczniowie klasy ósmej wręczyli kwiaty i świadectwa z czerwonym paskiem swoim nauczycielom. Był to symboliczny gest wdzięczności za ich trud i poświęcenie w procesie nauczania. Kwiaty, pełne kolorów i piękna, stanowiły wyraz wdzięczności uczniów wobec swoich pedagogów.To wydarzenie było nie tylko momentem rozstania, ale przede wszystkim podsumowaniem i uhonorowaniem osiągnięć uczniów oraz podziękowaniem dla nauczycieli i rodziców za ich ciężką pracę i wsparcie. Szkoła Podstawowa w Zgłobniu może być dumna z takich wyjątkowych uczniów, nauczycieli i rodziców, którzy wspólnie tworzą silną społeczność edukacyjną.Następnie przyszedł czas na wręczenie dyplomów i nagród książkowych ufundowanych przez Radę Rodziców. Uczniowie z dumą odbierali swoje zasłużone wyróżnienia, a radość malowała się na ich twarzach. Duma rodziców była widoczna, gdy patrzyli na swoje dzieci, osiągające kolejne etapy swojej edukacji. Rodzice uczniów, którzy wyróżniali się szczególnymi osiągnięciami w nauce, otrzymali również listy gratulacyjne. Był to ważny moment, w którym ich poświęcenie i wsparcie zostały docenione przez całą społeczność szkolną.

Archiwum

Zakończenie roku szkolnego 2022/23Rozpoczęcie zakończenia roku szkolnego nie mogło się obejść bez wzruszeń i radości. Dyrektor Grzegorz Kowal serdecznie pogratulował wszystkim uczniom sukcesów w nauce oraz zaangażowania w trudzie edukacyjnym. Podkreślił, jak dumni są wszyscy nauczyciele ze swoich wychowanków i podziękował im za ich zaangażowanie w procesie nauczania. Po powitaniu przez pana dyrektora nastąpiła część artystyczna akademii. Uczniowie w niezwykle poruszający sposób podziękowali swoim nauczycielom, słowem, piosenką i tańcem. Wzruszenie było widoczne na twarzach obecnych. Uczniowie klasy ósmej wręczyli kwiaty i świadectwa z czerwonym paskiem swoim nauczycielom. Był to symboliczny gest wdzięczności za ich trud i poświęcenie w procesie nauczania. Kwiaty, pełne kolorów i piękna, stanowiły wyraz wdzięczności uczniów wobec swoich pedagogów.To wydarzenie było nie tylko momentem rozstania, ale przede wszystkim podsumowaniem i uhonorowaniem osiągnięć uczniów oraz podziękowaniem dla nauczycieli i rodziców za ich ciężką pracę i wsparcie. Szkoła Podstawowa w Zgłobniu może być dumna z takich wyjątkowych uczniów, nauczycieli i rodziców, którzy wspólnie tworzą silną społeczność edukacyjną.Następnie przyszedł czas na wręczenie dyplomów i nagród książkowych ufundowanych przez Radę Rodziców. Uczniowie z dumą odbierali swoje zasłużone wyróżnienia, a radość malowała się na ich twarzach. Duma rodziców była widoczna, gdy patrzyli na swoje dzieci, osiągające kolejne etapy swojej edukacji. Rodzice uczniów, którzy wyróżniali się szczególnymi osiągnięciami w nauce, otrzymali również listy gratulacyjne. Był to ważny moment, w którym ich poświęcenie i wsparcie zostały docenione przez całą społeczność szkolną.