Home » Aktualności » Zajęcia z języka rosyjskiego

Archiwum

Zajęcia z języka rosyjskiego

Zajęcia z języka rosyjskiego!
W szkołach podstawowych XXI wieku coraz rzadziej naucza się języka rosyjskiego. Zupełnie przeciwny trend występuję w szkolnictwie wyższym – tam studenci mający świadomość wzrostu znaczenia kontaktów polsko-rosyjskich i tłumnie uczęszczają na wykłady z języka rosyjskiego. Wobec tego pojawił się pomysł na odczarowanie języka rosyjskiego i zaprzyjaźnienie z nim uczniów klasy 4. Wszystko to małymi kroczkami, począwszy od zaprezentowania Rosji jako pięknego, zróżnicowanego kraju, którego terytorium jest 55 razy większe od Polski. Czwartoklasiści w oparciu o podręcznik Stupieni 4 poznali już pierwsze rosyjskie słowa, przed nami jeszcze nauka rosyjskiego alfabetu – cyrylicy, kaligrafii i czytania z właściwym akcentowaniem słów, czyli tak naprawdę rozwijanie wszystkich umiejętności językowych potrzebnych do sprawnej komunikacji. Uczniowie na zajęciach będą również pracowali w oparciu o nowoczesne narzędzia TIK. Założeniem innowacji jest zainteresowanie uczniów językiem rosyjskim jako drugim językiem obcym, którym na świecie posługuje się 145 milionów ludzi.
Pomysłodawczynią i prowadzącą zajęcia jest p.Karolina Majdzińska-Nowak
collageRosyjski