Home » Aktualności » Wystawa mobilna

Archiwum

Wystawa mobilna

Wystawa mobilna
Dzięki udziale w programie szkół partnerskich Podkarpackiego Centrum Nauki „ Łukasiewicz” uczniowie naszej szkoły w dniu 13 kwietnia mogli nieodpłatnie cieszyć się samodzielnym doświadczaniem i eksperymentowaniem przy pomocy eksponatów wystawy mobilnej.
Dzięki zaangażowaniu i pomocy animatorów dzieci mogły poznać działanie poszczególnych sprzętów i odkrywać prawa działające w otaczającym nas świecie.