Home » Aktualności » Wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego!

Archiwum

Wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego!

W poniedziałek 23 września o godz. 9.35 odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego, który jest przedstawicielem i głosem wszystkich uczniów.Jest też pomysłodawcą i współorganizatorem wielu szkolnych przedsięwzięć.Poprzedzone były kampanią wyborczą , w trakcie której kandydaci prezentowali swoje programy. Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie.  W głosowaniu wzięło 101 osób, którzy wybierali swoich przedstawicieli spośród 4 kandydatów. Wszystkie głosy były ważne. Komisja wyborcza w składzie: Wiktoria Michno, Weronika Baran, Faustyna Turczańska czuwała nad prawidłowym przebiegiem glosowania i po jego zakończeniu dokonała obliczeń głosów.Nauczycielem nadzorującym przebieg wyborów był opiekun Samorządu Uczniowskiego Krystyna Miłek.

Spośród wszystkich chętnych do pracy w samorządzie podczas tajnego głosowania wybrano:

  • Przewodniczącą: Oliwię Czarnik
  • Zastępcę przewodniczącego: Faustynę Świder
  • Sekretarza: Kingę Kubacką
  • Skarbnika: Annę Mardacz

Gratulujemy zarządowi Samorządu Uczniowskiego, życzymy wielu pomysłów i zapału do pracy w nowym roku szkolnym 2017/2018.

IMG_20170925_094502

IMG_20170925_094311 IMG_20170925_094353 IMG_20170925_094948 IMG_20170925_100611 IMG_20170925_104027 IMG_20170925_104149 IMG_20170925_104342 IMG_20170925_104806