Home » Aktualności » Wyjazd do kina

Archiwum

Wyjazd do kina

Dziś uczniowie klas IV – VIII wybrali się do kina Helios w Rzeszowie, aby obejrzeć film fabularny pt. ,,Cudowny chłopak. Biały ptak’’ o tematyce holocaustu podczas II Wojny Światowej. Prelekcja specjalistów, poprzedzająca projekcję seansu, wprowadziła widzów w tematykę i motyw przewodni filmu. Uczniowie zostali więc przygotowani do poruszanych problemów takich jak bullying, obojętność na krzywdę ludzką, pogarda dla słabszych, brak tolerancji ale też heroizm, bezinteresowna pomoc i dobroć. Kino na Temat” zaopatruje szkoły w scenariusze zajęć do treści filmu, które uczniowie będą omawiali na lekcjach języka polskiego.

Ponadto wycieczka do kina ma na celu kształtowanie wrażliwości estetycznej, poprzez aktywny odbiór sztuki filmowej, kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych, oraz bezpiecznego zachowania w środkach transportu. To również doskonała okazja do integracji uczniów i wzmocnienia więzi koleżeńskiej oraz rozpalenia wśród uczniów poczucia empatii i chęci niesienia bezinteresownej pomocy.