Home » Aktualności » Wszystkie dzieci zbierają elektorśmieci

Archiwum

Wszystkie dzieci zbierają elektorśmieci

W dniu 7 marca 2023 r. w naszej szkole zakończono akcję “Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”, która odbyła się w ramach projektu ekologicznego organizowanego przez Green Office Ecologic Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie.Celem akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, oraz zwrócenie uwagi na prawidłowe gospodarowanie odpadami.Dzięki pełnej mobilizacji lokalnej społeczności akcja przebiegła bardzo sprawnie. W ciągu kilkunastu dni jej trwania, udało nam się zebrać dużą ilość zużytego sprzętu elektrycznego. Były to m.in.: drukarki, telefony komórkowe, sprzęt AGD.Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział i pełne zaangażowanie w akcje ekologiczną. Szczególne podziękowania kierujemy do Pani Elżbiety Sojki za wyróżniające wsparcie w wydarzenie.Koordynatorem szkolnym akcji była Pani Bożena Drozdowska-Wnęk.