Home » Aktualności » Uwaga! Zarządzenie Dyrektora!

Archiwum

Uwaga! Zarządzenie Dyrektora!

ZARZĄDZENIE NR 02 / 2023/24
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZGŁOBNIU
Z DNIA 19.10.2023 r.

W sprawie w sposobu organizacji i przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej
§ 1
Na mocy Zarządzenia Burmistrza Boguchwały nr 216.2023 z dn. 22.09.2023 r., Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zgłobniu powołuje Lokalną Komisję wyborczą w składzie:
Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego – Maja Kurc
Opiekun Samorządu Uczniowskiego- Krystyna Miłek

§ 2
Na podstawie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej datę wyborów ustalono na dzień 15 listopada w godz. 12-17.
Prawo głosu mają osoby, które ukończyły 10 lat a nie ukończyły 19 lat.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22.10.2023 r.

Grzegorz Kowal
Dyrektor szkoły