Home » Aktualności » Uwaga Konkurs!

Archiwum

Uwaga Konkurs!

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandra Hadzik serdecznie zaprasza dzieci z terenów wiejskich do udziału w XII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”.

Konkurs przebiega pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie w dwóch kategoriach wiekowych : I grupa – klasy 0-III szkoły podstawowej ; II grupa – klasy IV-VIII szkoły podstawowej.

We współzawodnictwie nie mogą brać udziału laureaci szczebla centralnego poprzednich edycji konkursu tj. autorzy prac, które zostały uhonorowane nagrodami od I do III i wyróżnieniami. Do konkursu uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę plastyczną.

Termin nadsyłania prac upływa z dniem 01.04 2022 roku

275616590_1129252211247162_6661513718997634605_n