Home » Aktualności » Uczta bogów greckich

Archiwum

Uczta bogów greckich

Dziś klasa V zorganizował olimpijską ucztę bogów. Każdy uczeń musiał wcielić się w wybranego bohatera mitologicznego i opowiedzieć mit z nim związany. Wszyscy uczniowie bardzo dobrze przygotowali się do odegrania swoich ról. Niewątpliwie zaskoczyli pomysłowością w kwestii wizerunku postaci.

To ogromna radość, że ta lekcja podobała się uczniom. Była doskonałą okazją do tego, by przez zabawę utrwalić zdobytą wiedzę.