Home » Aktualności » Uczta bogów greckich

Archiwum

Uczta bogów greckich

Dzisiaj w klasie 5 odbyła się „uczta bogów” – to forma podsumowania rozważań o mitach greckich podczas lekcji historii. Mitologia stanowi podstawę kultury europejskiej, warto więc znać te niezwykłe historie o bogach, herosach i niezwykłych postaciach. Lekcja ta przyjęła formę prawdziwej uczty, uczniowie przygotowali stroje oraz poczęstunek (ambrozję i nektar). Każdy był zobowiązany do przedstawienia postaci oraz atrybutów, które jej towarzyszyły. Po uczcie bogowie spacerowali po szkole częstowali uczniów i nauczycieli ambrozją, która miała im zapewnić wieczną szczęśliwość.