Home » Aktualności » Ubezpieczenie uczniów na rok szkolny 2014/2015

Archiwum

Ubezpieczenie uczniów na rok szkolny 2014/2015

Informujemy Rodziców, iż składka na ubezpieczenie ( PZU ) na bieżący rok szkolny nie ulega zmianie i wynosi 57,00 zł. / dziecko . Składkę zbierają Wychowawcy klas w ustalonym terminie . W załączniku informacja o ewentualnych świadczeniach  w Wariancie I ( na wskazaną sumę ubezpieczenia).PZUPZU1pzu