Home » Aktualności » Rozdanie nagród w kampanii profilaktycznej „ Zachowaj Trzeźwy Umysł”

Archiwum

Rozdanie nagród w kampanii profilaktycznej „ Zachowaj Trzeźwy Umysł”

W dniu 29 października 2013r. o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy w Boguchwale – Pan Wiesław Dronka – Burmistrz Boguchwały – wręczył nagrody laureatom ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2013”. Wśród zwycięzców znalazło się dwoje uczniów naszej szkoły:

  • Zuzanna Bujak – uczennica kl. VI – nagroda w konkursie plastyczno – literackim „Na tropie piękna”
  • Damian Bassara – uczeń kl. V – nagroda w konkursie -„Mały odkrywca”.

Dodatkowo wyróżnienia i nagrody  za udział w konkursach w ramach Kampanii ZTU otrzymali następujący uczniowie:

  • ·         Dominika Baran – kl. VI
  • Kamila Cioch – kl. VI
  • Sylwia Lib – kl. VI
  • Bernadeta Turczańska – kl. VI
  • Patrycja Rodzoń – kl. VI
  • Natalia Ziomek – kl. VI

Zwycięzcom gratulujemy sukcesu i z dużym zaangażowaniem przystępujemy do następnej edycji Kampanii promującej zdrowy styl życia.

W ramach Kampanii szkoła otrzymała pakiet edukacyjny pełen różnorodnych, atrakcyjnych broszur, ulotek i plakatów adresowanych do dzieci, rodziców oraz nauczycieli. Wszystkich uczniów zachęcaliśmy do zapoznania się z ofertą, która była prezentowana na gazetkach szkolnych i w czasie godzin wychowawczych. Szkolnym koordynatorem kampanii była p. Bożena Drozdowska-Wnęk.

 „Zachowaj Trzeźwy Umysł” to realizowana od 2002 roku ogólnopolska akcja podejmująca problem profilaktyki uzależnień. Jednym z jej najważniejszych celów jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy. Kampania 2013 pozwala uczniom rozwijać zainteresowania i pasje, zachęca do współpracy z rówieśnikami i dorosłymi, uczy asertywności, pomaga rodzicom w budowaniu więzi emocjonalnej z dziećmi.

Kampania Ogólnopolska „Zachowaj Trzeźwy Umysł” organizowana jest przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych z siedzibą w Poznaniu.