Home » Aktualności » Rekolekcje Wielkopostne

Archiwum

Rekolekcje Wielkopostne

Harmonogram zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla uczniów klas 0- VI w dniu 31.03.2014r. (poniedziałek)

 

Lp.

Godziny zajęć

Nazwa zajęć

Klasa

Nauczyciele sprawujący opiekę nad uczniami

Miejsce realizacji

1.

7.45

Zbiórka w szkole, wyjście klas do kościoła  . 0-VI Wychowawcy klas 0-6 Szkoła Podstawowa w Zgłobniu
2. 8.00 – 10.00 Msza Święta i spotkanie rekolekcyjne 0- VI Wychowawcy klas 0-6 Kościół p.w. św. Andrzeja Apostoła w Zgłobniu
3. 10.00- 11.15 Projekcja filmu religijnego.

 

Ilustracja do filmu- prace plastyczne

0-III Wychowawcy klas 0-III Sala klasy III
4. 10.00 – 11.15 Projekcja filmu religijnego.

 

„Żyjmy z Bogiem” – wykonanie plakatu

IV – V p. B. Drozdowska – Wnęk

p. B. Byjoś

 

Sala przyrody
5. 10.00 – 11.15 Przygotowanie do sprawdzianu szóstoklasisty VI p. A. Król –Drzał

p. M. Fritz

Sala j. polskiego
6. 11.15 – 11.35 Przerwa obiadowa 0-VI   stołówka szkolna
6. 11.35 – 12.20 Zajęcia świetlicowe 0-III

IV-VI

p. M. Pączek

p. Z. Byjoś

świetlica szkolna