Home » Aktualności » Realizacja projektu,, Eduscience” w klasie 3

Archiwum

Realizacja projektu,, Eduscience” w klasie 3

Klasa III kontynuuje realizację projektu,,Eduscience” . Uczniowie korzystają z niej najczęściej na lekcjach matematyki i przyrody.

Dzięki wykorzystaniu tablicy interaktywnej rozwiązują quizy, krzyżówki, oglądają filmy ,bądź odpowiadają  na pytania testowe wyświetlane w postaci atrakcyjnych gier dostosowanych do wieku uczniów. Po obejrzeniu ciekawych filmów uczniowie wykorzystują zdobytą wiedzę na zajęciach polonistycznych, przyrodniczych  bądź plastycznych. ( na zdjęciach uczniowie malują rośliny i zwierzęta, które można spotkać na łące). Możliwości platformy ,,Eduscience” wykorzystywane są  na zajęciach lekcyjnych, jak i pozalekcyjnych, z uczniem zdolnym , oraz słabym.

Oferowane gry, krzyżówki, rebusy stanowią ciekawą formę utrwalania lub poszerzania wiedzy, a zamieszczane na Platformie artykuły naukowe rozwijają zainteresowania uczniów zdolnych.