Home » Aktualności » Ratujemy i uczymy ratować

Archiwum

Ratujemy i uczymy ratować

Już od kilku lat nasza szkoła bierze aktywny udział w realizacji programu prowadzonego przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy pt.  „Ratujemy i Uczymy Ratować”.  W ramach programu przeszkoleni nauczyciele uczą dzieci  z klas I – III najprostszych zasad udzielania pierwszej pomocy, począwszy od wezwania pomocy, sprawdzenia przytomności, sprawdzenia oddechu, układania w pozycji bocznej  oraz oddechy ratownicze i uciski klatki piersiowej  osoby poszkodowanej.

W piątek 17 stycznia uczniowie klasy III z wielkim zaangażowaniem i zapałem przekazywali swoją wiedzę dotyczącą udzielania pierwszej pomocy młodszym kolegom z klasy I. Nikogo nie trzeba było zachęcać do przeprowadzenia „pozorowanej akcji ratunkowej”. Dzieci z wielkim zaangażowaniem ćwiczyły technikę sztucznego oddychania i masażu serca. Uczniowie klasy I otrzymali broszurki, które pozwolą im utrwalić zdobyte umiejętności.