Home » Aktualności » Ratujemy i uczymy ratować

Archiwum

Ratujemy i uczymy ratować

 

 

 

Szkoła Podstawowa w Zgłobniu kontynuuje realizację programu „Ratujemy i uczymy ratować” propagowanego przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Celem szkolenia było wyposażenie uczniów klas pierwszych w wiadomości i umiejętności z zakresu podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy. Dzieci dowiedziały się, co to jest resuscytacja, nauczyły się, jak należy sprawdzić przytomność i oddech osoby poszkodowanej, jak prawidłowo wezwać pomoc. Zdobytą wiedzę wykorzystały następnie w trakcie ćwiczeń praktycznych na fantomach.

W szkoleniu wykorzystano materiały dydaktyczne przygotowane przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej .

Zajęcia pozwoliły nie tylko wyposażyć dzieci w wiedzę i umiejętności z zakresu rozpoznawania zagrożeń i zasad udzielania pierwszej pomocy, ale także  przyczyniły się do przezwyciężenia lęku i obaw przed podejmowaniem działań w sytuacjach zagrożenia.

Mamy nadzieję, że dzięki zajęciom organizowanym w naszej szkole z obecnych uczniów wyrosną świadomi mieszkańcy naszej gminy, którzy będą umieli, a przede wszystkim nie będą się bali pomagać osobom poszkodowanym w wypadkach.

za

getattach,mid,59501,mpid,5,min,1,uid,7a26d30007b7fca3

z