Home » 6-LATKI » Ratujemy i uczymy ratować

Archiwum

Ratujemy i uczymy ratować

W ramach realizacji Ogólnopolskiego Programu ,,Ratujemy i Uczymy Ratować” dzieci z klasy 0 uczyły się najprostszych zasad udzielania pierwszej pomocy. Poznały numer telefonu ratunkowego oraz sposób rozmowy z dyspozytorką. Ćwiczyły oddechy ratownicze i uciski klatki piersiowej osoby poszkodowanej. Na zakończenie zajęć wszystkie dzieci otrzymały podręczniki do nauki pierwszej pomocy.