Home » Aktualności » Projekt punktowego systemu oceniania zachowania uczniów klas IV-VI SP w Zgłobniu

Archiwum

Projekt punktowego systemu oceniania zachowania uczniów klas IV-VI SP w Zgłobniu

W dziale „Bieżące komunikaty” umieszczono projekt nowego systemu oceniania zachowania uczniów. Zgodnie z informacjami podanymi na wywiadówce szkolnej prosimy rodziców o składanie uwag i propozycji w terminie 7 dni ( do 6 lutego ) u dyrektora szkoły lub wychowawców klas.