Home » Aktualności » Program dla szkół

Archiwum

Program dla szkół

Od października uczniowie naszej szkoły będą brali udział w  nowym programie „Program dla szkół”,  który  zastąpił dotychczasowe programy: „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Mleko  w szkole”. Działania programu koordynuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

W programie mogą uczestniczyć uczniowie klas I-V szkoły podstawowej. których rodzice podpisali zgodę akceptującą warunki uczestnictwa.  Program ma na celu promowanie wśród uczniów zdrowej diety poprzez udostępnianie dzieciom owoców, warzyw i produktów mlecznych oraz działania edukacyjne realizowane w szkołach, mające poprawić wiedzę uczniów na temat rolnictwa, pochodzenia żywności, zdrowych nawyków żywieniowych itp. Produkty będą   udostępniane przez 10 tygodni w semestrze, w każdym tygodniu odpowiednio co najmniej 4 porcje w przypadku produktów owocowo-warzywnych lub co najmniej 3 porcje w przypadku produktów mlecznych.

Dostawy owoców i warzyw oraz produktów mlecznych do szkół rozpoczną się od  2 października 2017 r.

programdlaszkol