Home » Aktualności » Popieramy budowę miejsc postojowych przy naszej szkole

Archiwum

Popieramy budowę miejsc postojowych przy naszej szkole

 Szanowni Rodzice : prosimy o wypełnienie ankiety do głosowania, którą przekażą uczniowie .

GŁOSUJEMY NA ZADANIE NR 30 :

” BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY SZKOLE”

w Zgłobniu poprzez przyznanie 3 punktów

 Ponadto aby ankieta była ważna na pierwszej stronie wpisujemy :

  1. Imię i nazwisko
  2. Adres zamieszkania
  3. PESEL
  4. Numer telefonu

Wypełnione ankiety prosimy przekazać poprzez dzieci lub osobiście do szkoły w terminie do piątku : 30 października

Dziękujemy !

4Dyrektor , nauczyciele i pracownicy szkoły oraz punktu przedszkolnego  i rada rodziców