Home » Aktualności » Pasowanie na Czytelnika

Archiwum

Pasowanie na Czytelnika

15 grudnia 2008 r. w szkolnej bibliotece odbyło się uroczyste „Pasowanie na Czytelnika”. Uczniowie klasy I, zostali zapoznani z regulaminem i zasadami wypożyczania książek. Następnie dzieci obejrzały część artystyczną pt. „Rzepka” przygotowaną przez uczniów klasy II i III. Po obejrzeniu i wysłuchaniu przedstawienia pierwszoklasiści złożyli uroczyste przyrzeczenie:

„My uczniowie pierwszej klasy
Tobie, Książko, przyrzekamy,
że szanować Cię będziemy
krzywdy zrobić Ci nie damy.
Obowiązków czytelnika
będziemy przestrzegać pilnie
i z Twych rad i Twych mądrości
korzystać od dziś usilnie !
Przyrzekamy!”

Po tym tak ważnym przyrzeczeniu każdy pierwszoklasista został uroczyście pasowany przez specjalnie na te okazje przygotowaną Książkę, na nowego czytelnika naszej biblioteki. Na pamiątkę tej uroczystości, każdy uczeń otrzymał pamiątkowy dyplom i książkę. Tak, więc wspólne zabawy, połączone z nauką, pomogły naszym nowym czytelnikom przyswoić sobie zasady korzystania z biblioteki