Home » Aktualności » Myśliwi Dzieciom

Myśliwi Dzieciom

10 czerwca Szkołę Podstawową w Zgłobniu odwiedził przedstawiciel Koła Łowieckiego nr 154 „Rogacz”. Myśliwy, pan Mateusz Juchno, bowiem dobrze wie, jak ważna jest integracja z dziećmi pod kątem ich edukacji ekologicznej. Jego wizyta w naszej szkole miała charakter pełnego atrakcji spotkania, a tematyka łowiecka żywo zainteresowała dzieci.Podczas spotkania uczniowie mieli okazję poznać interesujące tradycje myśliwskie, zapoznały się z działalnością koła. Duże wrażenie zrobiło umundurowanie myśliwego i sygnały łowieckie wykonane na rogu. Pan myśliwy ciekawie opowiadał nie tylko o tradycjach i etyce wśród myśliwych, ale przede wszystkim zapoznał uczniów ze zwierzyną zamieszkującą pobliskie lasy i słownictwem związanym z łowiectwem. Rozpoznawanie zwierzyny stało jednym z ciekawszych momentów spotkania.

Pan chętnie odpowiadał też na liczne pytania. Wskazał rolę myśliwego nie tylko, jako łowczego, ale również, jako człowieka pomagającego zwierzętom. Uczniowie dowiedzieli się również, że łowiectwo to nie tylko polowania, ale również ochrona środowiska przyrodniczego, poprawa bytowania zwierzyny oraz hodowla rodzimych gatunków zwierząt. Pogadanka uświadomiła uczestnikom, jak wielka jest rola człowieka w prowadzeniu racjonalnej gospodarki leśnej.

Spotkanie zakończyło się miłym akcentem. Wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe książki.