Home » Aktualności » Mistrzowie Insta.Ling

Archiwum

Mistrzowie Insta.Ling

Koniec semestru to czas podsumowań i ….. nagród dla najambitniejszych uczniów. Na miano „mistrzów” zasłużyli ci, którzy systematycznie korzystali z wprowadzonego w tym roku w klasach V i VI programu Insta.Ling. Program służy systematycznej nauce ortografii przy pomocy komputera lub urządzeń mobilnych. Aplikacja Insta.Ling powstała jako odpowiedź na potrzebę efektywnej i bezwysiłkowej nauki słówek. Jej podstawowym założeniem jest skłonienie uczniów do krótkiej, kilku- bądź kilkunastominutowej, ale systematycznej codziennej pracy. Nauka odbywa się w ciekawej i nienużącą formie quizu, który indywidualnie dobiera poziom trudności do aktualnych umiejętności ucznia, dzięki czemu dziecko nie jest ani przytłoczone nadmiarem nowego materiału, ani nie traci czasu na powtórki słówek, które już świetnie zna.

Systematyczna praca uczniów jest oceniana przez system. Dzieci mają szansę otrzymać dobrą ocenę za wkładany trud, a podczas dyktanda wykorzystać zdobytą wiedzę.

W klasie V tytuł mistrza Insta.Ling  otrzymali : Sebastian Pomianek, Izabela Sołek, Piotr Rabich, Sebastian Lib, Amelia Lasota, Andrzej Kaszuba, Szymon Borek. W klasie VI takie wyróżnienie otrzymała Karolina Pomianek. Wszyscy otrzymali dyplomy i nagrody. Serdecznie gratulujemy i życzymy wytrwałości w nowym semestrze i nowej edycji programu.

aa1

a1