Home » Aktualności » Międzynarodowy Dzień Ziemi u nas w szkole

Archiwum

Międzynarodowy Dzień Ziemi u nas w szkole

W dniu 22.04.2008r. odbyła się w naszej szkole akademia z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi pt. ,,Zielono mi”. Celem przedstawienia było uwrażliwienie uczniów na problemy związane z ochroną środowiska przyrodniczego. Przedstawienie przygotowano pod nadzorem p. Bożeny Drozdowskiej-Wnęk i p. Joanny Jurzysty. Zwrócono w nim uwagę na zmiany zachodzące w środowisku naturalnym ucznia i wskazano na potrzebę dbania o nie.
W występie wykorzystano wiersze o tematyce ekologicznej i scenkę kabaretową związaną z ochroną rzek. Po akademii p. Dyrektor w swoim wystąpieniu wskazał na konieczność dbania o czystość i porządek w szkole i najbliższym otoczeniu ucznia.