Home » Aktualności » Maraton czytania Biblii w naszej szkole

Archiwum

Maraton czytania Biblii w naszej szkole

Czym jest Biblia? Jaki jest jej język? Jakie gatunki zawiera? Z jakich części się składa? Na takie i inne pytania uczniowie naszej szkoły próbowali odpowiedzieć podczas „Maratonu czytania Biblii”, do którego przyłączyły się klasy IV –VII. Tym samym włączyliśmy się do akcji ogólnopolskiej.  Młodzież odczytała przygotowane wcześniej różne fragmenty Pisma Świętego, starając się zachować zasady pięknego czytania oraz mądrość wybranych wersetów. Pojawiły się wśród nich głównie znane przypowieści oraz urywki dotyczące narodzenia Jezusa. Maraton dał także możliwość podziwiania różnorodności wydań i oryginalnych ilustracji Świętej Księgi chrześcijan, które uczniowie przynieśli ze swoich domowych księgozbiorów.

biblia 3

bibia 3

biblia 2

Biblia